Privatumo politika

UAB „Profinas” rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)1 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

Privatumo politika

Mūsų privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jeigu Jums reikia jo pagalbos, prašome kreiptis el. paštu info@profinas.lt.

Mano teisės

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta aukščiau. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • – Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • – Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • – Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • – Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • – Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • – Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • – Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

UAB „Profinas“ PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 23 d.

UAB „Profinas” rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)2 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

22016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 15 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Profinas“

Mūsų įmonės kodas yra: 303159078

Mūsų adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius

Mūsų el. pašto adresas: info@profinas.lt

Mūsų tel. Nr.: 8 686 38826

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes tvarkome užklausas, prašymus, skundus ir kitą informaciją (pvz.: gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus) gautus el. paštu. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Detalesnę informaciją galite rasti lentelėje, pridėtoje prie šios Privatumo politikos.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Renkame anoniminę ir apibendriną informaciją apie svetainės lankomumą.

Ar naudojate slapukus?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Slapukų politikoje.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie jus, kad galėtume tinkamai tvarkyti Jūsų paklausimą.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių ir kokie tai šaltiniai?

Iš kitų šaltinių informacija apie Jus nėra renkama.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • – Jūs davėte tam sutikimą pateikdamas paklausimą;
 • – mums yra taikoma teisinė prievolė išsaugoti savo veiklos dokumentus.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija nėra renkama.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas nėra vykdomas.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus dalinamės su Google Ireland Ltd. (naudojamas Google sistemos el. paštas) ir IT paslaugų tiekėjais.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?3

Su subjektais už EEE ribų nesidaliname informacija apie Jus nesidaliname.

3EEE sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome vadovaudamiesi Dokumentų saugojimo rodykle. Jei Dokumentų saugojimo rodyklė, dėl Jūsų atsiųsto paklausimo ar informacijos turinio, nenumatys konkretaus saugojimo termino, informaciją apie Jus saugosime atsižvelgdami į galimą ieškinio, dėl žalos atlyginimo už neteisėtą duomenų tvarkymą, pateikimo senaties terminą.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 13 skyriuje.

 • – Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • – Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • – Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • – Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • – Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • – Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • – Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, UAB „Profinas” turi kontaktinį asmenį, kuris Jums gali padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@profinas.lt

DETALUS APRAŠYMAS INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMSKAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME DUOMENIS APIE JUS

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kokią informaciją apie mane renkate? Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas? Kurios GDPR ir kitų įstatymų nuostatos yra taikomos?
Siekiame stebėti svetainės lankomumą Anoniminę ir apibendriną informaciją apie svetainės lankomumą Teisėtas mūsų interesas (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

UAB ProfinasSLAPUKŲ POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 23 d.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius bei kitą programinę įrangą, naudojamos panašiais tikslais. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“. 

Kodėl jūs naudojate slapukus?

Mes naudojame slapukus:

 • – užtikrinti, kad svetainė veikia taip, kaip ji turi veikti;
 • – nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė;
 • – svetainės lankomumo stebėjimui.             

Kokių tipų slapukus naudojate?

 • – griežtai privalomi slapukai

Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

 • – analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

 • – funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Kokius slapukus jūs naudojate?

Su detaliu interneto puslapyje www.profinas.lt naudojamų slapukų sąrašu galite susipažinti žemiau:

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS INTERNETO PUSLAPYJE www.profinas.lt

Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės mėn. 23 d.

Slapuko tikslas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Slapuko parsiuntimo momentas Slapuko galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
Yra būtinas svetainės funkcionavimui profinas_auth Skirtas pradėti svetainei veikti Naudojamas tik prisijungimo puslapyje Iki naršyklės išjungimo Užšifruotas vartotojo vardas ir slaptažodis profinas.lt slapukas
Interneto svetainės lankomumo duomenims stebėti _ga Leidžia nustatyti apsilankymo laiką ir trukmę Naudojamas visuose svetainės puslapiuose 2 metai Anoniminiai analitiniai duomenys Google Analytics slapukas
Interneto svetainės lankomumo duomenims stebėti _gid Leidžia atskirti unikalius (tų pačių lankytojų) apsilankymus Naudojamas visuose svetainės puslapiuose 24 valandos Anoniminiai analitiniai duomenys Google Analytics slapukas
Interneto svetainės veikimo ir spartumo užtikrinimui _dc_gtm_UA-xxxxxxxx-x Sumažina užklausų kiekį. Naudojamas visuose svetainės puslapiuose 1 minutė Nekaupia jokių duomenų Google Tag Manager sistema

Kaip galiu valdyti slapukus?

Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime numatyti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.

Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.

UAB „Profinas“ PAKLAUSIMŲ BEI KITOS INFORMACIJOS, SIUNČIAMOS EL. PAŠTU PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. gegužės mėn. 23 d.

UAB „Profinas“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)4 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

42016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Profinas“

Mūsų įmonės kodas yra: 303159078

Mūsų adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius

Mūsų el. pašto adresas: info@profinas.lt

Mūsų tel. Nr.:8 686 38826

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus el. paštu. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Detalesnę informaciją galite rasti lentelėje, pridėtoje prie šios Privatumo politikos.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Jūsų el. pašto adresas;

Paklausimo tema;

Paklausimo data;

Paklausimo turinys;

Prie paklausimo pridėti failai;

Jūsų vardas ir pavardė;

Atsakymas į Jūsų paklausimą;

Informacija, kurią pateikėte pats.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie jus, kad galėtume tinkamai tvarkyti Jūsų paklausimą.        

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

Jūs davėte tam sutikimą pateikdamas paklausimą;

mes turime teisėtą interesą tvarkyti gautus paklausimus, prašymus ir skundus.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Prašome nepateikti informacijos mums apie Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, taip pat genetinius ir biometrinius duomenis (įskaitant nuotraukas ir pirštų antspaudus).

Jeigu gausime jautrios informacijos apie Jus, ją naudosime ar saugosime, bus laikoma, kad Jūs pateikdamas tokią informaciją mums davėte sutikimą.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas bei profiliavimas nėra vykdomas.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus dalinamės su Google Ireland Ltd. (naudojamas Google sistemos el. paštas) ir IT paslaugų tiekėjai.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?5

Su subjektais esančiais už EEE ribų informacija apie Jus nesidaliname.

5EEE sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome 1 metų laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti po priimto sprendimo, vadovaujantis Dokumentų saugojimo rodykle.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 13 skyriuje.

Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;

Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;

Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;

Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, UAB „Profinas“ turi kontaktinį asmenį, kuris Jums gali padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@profinas.lt